Affiliate - Tjäna pengar genom Bondeco

Vi på Bondeco uppskattar när personer via sina bloggar, Instagramkonton, och webbplatser vill länka till våra produkter och har därför ett affiliateprogram via Adtraction som gör det enkelt för er att få provision på den försäljning som dessa besök genererar.

Vad behöver du göra för att komma igång med Bondecos affiliateprogram?

1. Anmäl ditt intresse
Anslut dig till Bondecos affiliateprogram på följande länk: https://adtraction.com/sv/affiliates?adv=1248046723

2. Tjäna Pengar
Börja förmedla kunder till Bondeco via din webbplats och få ersättning för varje köp som genereras från din sida.

3. Följ upp din dagliga försäljning
Via Adtraction får du tillgång till ett enkelt och användarvänligt uppföljnings- och statistikverktyg.
Du kan dagligen mäta och följa upp din försäljning.